Hotel Majestic Barcelona

Situat en el prestigiós Passeig de Gràcia, l’Hotel Majestic de Barcelona és un establiment emblemàtic de la ciutat. Amb la finalitat de revaloritzar els avantatges i el caràcter de l’edifici, la direcció de l’hotel em va encomanar una visita virtual d’aquest. Les fotografies exteriors han estat preses des de l’avinguda. La panoràmica en alta resolució de l’interior exhibeix la planta baixa de l’edifici: entrada, lobby i bar.