Musée des Confluences

Visita virtual del Musée des Confluences de Lyon. Realització de vuit panorames esfèrics en 360° de l’exterior i de l’interior del museu. Aquest exemple arquitectònic s’inscriu en un projecte de ciutat intel·ligent (Smart City), en el que la fotografia 3D s’integra a la perfecció amb les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Bigues metàl·liques, arestes, el color del cel… cada fotografia panoràmica esfèrica ha estat treballada curosament i el resultat és impecable. Això s’aplica a cada una de les meves realitzacions: en aquesta visita virtual no apareix cap imatge fantasma, només es posa en valor el museu i la seva arquitectura.